Impressum

Adress:
Verbandsgemeindeverwaltung Cochem

Ravenéstr. 61
D-56812 Cochem (Tyskland)


Tel: +49 (0) 2671/608-0
Fax: +49 (0) 2672/608-140
E-post: briefkasten@vgcochem.de


Rättslig information:
Alla de uppgifter och den information som finns på vår webbplats har efterforskats och kontrollerats noga av kommunförbundet Cochem.
Informationen ska ses som en service från kommunförbundet Cochems sida. Den ersätter inte en personlig rådgivning på respektive expedition inom kommunförbundets förvaltning. För korrektheten, fullständigheten och aktualiteten bär varken kommunförbundet Cochem eller tredje person i form av leverantörer ansvaret.
All information är uteslutande avsedd för personer som besöker kommunförbundet Cochems online-erbjudande. I övrigt begränsas ansvaret till uppsåt och grov vårdslöshet. Ansvaret för de webbplatser, som kommunförbundet Cochem länkar till, bärs av respektive ägare. Kommunförbundet Cochem bär inget ansvar för innehållet på de sidorna.
Vidare kan kommunförbundet Cochems webbplats, utan föregående information, av tredje person via länk ha integrerats till tredje persons webbplats. Kommunförbundet Cochem övertar inget ansvar för presentationen, innehållet eller någon annan typ av förbindelse med kommunförbundet Cochem på tredje persons webbplats.
Dessutom förbehåller sig kommunförbundet Cochem rätten att göra ändringar av alternativt kompletteringar i den tillhandahållna informationen. Innehållet och strukturen på kommunförbundet Cochems webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering av innehåll eller data, särskilt användning av texter, textdelar eller bildmaterial, kräver ett i förväg uttryckligt godkännande av kommunförbundet Cochem.


(se § 6 i Teledienstgesetz, ungefär Teletjänstlagen, tysk lagstiftning) 
Vi informerar om att vi för närvarande inte kan bearbeta digitalt signerad e-post.