Impressum

Adres:
Verbandsgemeindeverwaltung Cochem
Ravenéstr. 61
D-56812 Cochem (Duitsland)

tel.: +49 (0) 2671/608-0
fax: +49 (0) 2671/608-140
e-mail: briefkasten@vgcochem.de


Disclaimer:
Alle gegevens en informatie op onze internetpagina's zijn door het gemeentelijke gewest Treis-Karden zorgvuldig uitgezocht en gecontroleerd.
Deze informatie is een service van het gemeentelijke gewest Treis-Karden en geldt niet als vervanging van een persoonlijk advies bij de desbetreffende bureaus van het bestuur van het gemeentelijke gewest. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen noch het gemeentelijke gewest Treis-Karden noch derde-leveranciers aansprakelijk worden gesteld.
Alle informatie is uitsluitend bedoeld om de bezoeker van de website van het gemeentelijke gewest Treis-Karden te informeren. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Voor internetpagina's van derden waarnaar het gemeentelijke gewest Treis-Karden door hyperlinks verwijst, zijn de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. Het gemeentelijke gewest Treis-Karden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's van derden.
Voorts kan de website van het gemeentelijke gewest Treis-Karden zonder zijn medeweten door derden door middel van hyperlinks in internetpagina's van derden worden opgenomen. Het gemeentelijke gewest Treis-Karden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor weergave, inhoud of welk verband dan ook met het gemeentelijke gewest Treis-Karden op websites van derden.
Bovendien behoudt het gemeentelijke gewest Treis-Karden zich het recht voor om de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen. Inhoud en structuur van de internetpagina's van het gemeentelijke gewest Treis-Karden zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van inhoud of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstfragmenten of beeldmateriaal, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het gemeentelijke gewest Treis-Karden vereist.


(gegevens volgens § 6 van de Duitse Wet op het Gebruik van Telediensten (Teledienstgesetz - TDG)) 
Wij wijzen u erop dat wij op dit moment geen e-mails met een digitale handtekening kunnen verwerken.